Svaz potápěčů České republiky (SPČR)

Přes 262 klubů po celé ČR

Svaz potápěčů České republiky zajišťuje prostřednictvím svých komisí výcvikovou, sportovní, lékařskou a propagační činnost v oblasti potápění.

Historie organizovaného potápění na území České republiky sahá až do poloviny padesátých let minulého století, kdy vznikly první potápěčské kluby. V současné době má Svaz potápěčů České republiky 262 kluby s členskou základnou téměř 11000 registrovaných členů, z nichž je téměř polovina ve věku do 26 let. Potápěčské kluby existují ve všech krajích ČR.

Svaz potápěčů ČR je tvořen Svazem českých potápěčů (SČP) a Svazem potápěčů Moravy a Slezska (SPMS) (KSP Olomouc je členem SPMS). Členem svazu se může stát kdokoliv, kdo souhlasí s jeho stanovami. Vstoupit do něj může prostřednictvím členství v některém potápěčském klubu anebo jako individuální člen. Svaz potápěčů ČR je od roku 1968 členem celosvětové potápěčské organizace CMAS (Confederation mondiale des activités subaquatices), která v současné době sdružuje přes 90 národních federací na všech kontinentech. Podle závazných norem a sportovních pravidel CMAS Svaz potápěčů ČR organizuje potápěčský výcvik a disciplíny závodního potápění.

Svaz potápěčů České republiky (SČP/SPMS) je členem:

  • celosvětové potápěčské federace CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaqutiques)
  • Českého olympijského výboru (ČOV)
  • Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS ČR)
  • Asociace profesionálních potápěčů ČR

Svaz potápěčů České republiky provádí tyto druhy činností:

  • potápěčský výcvik pro dospělé, děti a mládež v celosvětovém potápěčském výcvikovém systému CMAS
  • závodní potápěčské sporty
  • rekreační potápění pro děti, mládež a dospělé