Dokumenty

Veškeré informace z činnosti KSP - soupisy naplavaných kilometrů, zprávy z valných hromad, seznamy členů a další

Sportovní činnost

Členská schůze

Výkonný výbor

Členské příspěvky

Členská základna

Obecné dokumenty