Distanční plavání s ploutvemi

Otevřená vodní plocha pro maximální svobodu

Podobně jako v plavání má i plavání s ploutvemi mimo bazén svou alternativu na otevřených vodních plochách. Distanční plavání s ploutvemi (DPP / LD) se stále vyvíjí zejména v délce plavaných tratí.

Individuální disciplíny

  • 4 km PP
  • 2 km BF

Štafety

  • 4x 1 km PP smíšené
  • 4x 1 km BF smíšené

Technika

Technika plavání je obdobná jako při plavání v bazénu. Plavecký způsob je libovolný. Nejrychlejší plavecký způsob je tzv. “delfín”. Při této technice jsou paže závodníka ve vzpažení a jejich funkce je co nejekonomičtěji rozrážet vodu. Vlastní pohyb vychází z pánve a dolních končetin. Paže při plavání jsou v poloze ve vzpažení a jejich funkce je co nejekonomičtěji rozrážet vodu. Pro orientaci na volné vodě spojují závodníci nádech s vynořením obličeje nad hladinu a doprovodným pohybem paže. Snaha závodníků je udržet optimální polohu těla co nejdéle, ale zároveň musí hlídat i směr plavání. Počet záběrů ploutví bez kontroly směru plavání se u vyspělých závodníků pohybuje od osmi až deseti (cca 20m). Záleží také na podmínkách, ve kterých se závod odehrává, na zkušenostech závodníka a také dovednosti udržet správný směr plavání co nejdéle. Vedle vytrvalosti a techniky plavání je právě orientace v prostoru významným faktorem ovlivňujícím konečný výsledek.

Vybavení

  • Brýle nebo maska sloužící pouze k ochraně očí a zlepšení viditelnosti ve vodě.
  • Monoploutev s maximálními rozměry 760 mm na délce a šířce a 150 mm na výšku.
  • Dýchací trubice kruhového tvaru určená pouze k dýchání o maximálním průměru 23 mm a maximální délce 48 cm.
  • Jako pomocná výstroj je při soutěžích na volné vodě povolen i jedno nebo dvoudílný neoprenový oblek nezvětšující povrch závodníka.